Προσωπικά Δεδομένα

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη της ιστοσελίδας μας υπόκειται στους παρόντες όρους, καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως έχει συμπληρωθεί με τους νόμους 2774/1999, 3471/2006 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου, όπως ισχύει σήμερα δυνάμει του νέο Γενικού Κανονισμού περί Προσωπικών Δεδομένων 679/2016, τις Οδηγίες 95/46/ΕΚ, 97/66/ΕΚ και 02/58/ΕΚ για τη σύννομη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το απόρρητο των επικοινωνιών, καθώς και στις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Σε κάθε περίπτωση το target-it.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των παρόντων όρων προστασίας προσωπικών δεδομένων, εντός του ισχύοντος κάθε φορά νομικού πλαισίου. Στην περίπτωση που επισκέπτης/μέλος της ιστοσελίδας, δεν συμφωνεί με τους παρόντες όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων, συνιστάται να αποφεύγει την επίσκεψη και χρήση της εν λόγω ιστοσελίδας.

1. Cookies

Η ιστοσελίδα μας συλλέγει ψηφιακά δεδομένα του επισκέπτη/μέλους με τη μορφή των cookies. Τα cookies μας μεταφέρουν συγκεκριμένες πληροφορίες, που πολύ ευσύνοπτα, με γράμματα και αριθμούς, αποθηκεύονται στον browser που χρησιμοποιεί ο χρήστης (Internet Explorer, Chrome, Mozilla, Firefox κλπ), βοηθώντας την αποτελεσματικότερη λειτουργία του ιστότοπου μας. Η ενεργοποίηση των cookies δεν είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της ιστοσελίδας, ωστόσο μέσω αυτών ο επισκέπτης/χρήστης της θα έχει δυνατότητες για καλύτερη πλοήγηση.

Οι πληροφορίες που μας μεταφέρουν και αποθηκεύονται μέσω των cookies είναι ο εντοπισμός της διεύθυνσης IP μέσω της οποίας ο υπολογιστής ή οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή αποκτά πρόσβαση στο internet και στη συνέχεια στο target-it.gr, το όνομα χώρου (domain name) και το λειτουργικό σύστημα του ηλεκτρονικού υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται αυτόματα, σχετίζονται με την ορθή λειτουργία του ιστοσελίδας μας και με την εξαγωγή στατιστικών επισκεψιμότητας, αξιοποιούνται για ενημερωτικούς και στατιστικούς σκοπούς, αλλά και για την προστασία από παράνομες δραστηριότητες.

Με την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας, ο χρήστης/επισκέπτης ενημερώνεται άμεσα για τη χρήση των cookies, με τη μορφή αναδυόμενου παραθύρου στο κάτω ή άνω μέρος της οθόνης. Τα Cookies παραμένουν ενεργά για 30 ημέρες από την τελευταία επίσκεψη του χρήστη. Σε περίπτωση ο χρήστης/επισκέπτης της ιστοσελίδας δεν επιθυμεί τη λήψη cookies στον υπολογιστή του, θα πρέπει είτε να απενεργοποιήσει τη σχετική ρύθμιση του φυλλομετρητή (browser), είτε να αποχωρήσει από την ιστοσελίδα. Η απενεργοποίηση των cookies ενδέχεται να επηρεάσει την ικανοποιητική λειτουργία της ιστοσελίδας ή/και την πρόσβαση του επισκέπτη/χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του ιστοτόπου.

Κατηγορίες cookies
Τα cookies που συλλέγονται κατατάσσονται σε 4 κατηγορίες:

  1. Cookies Λειτουργικότητας: Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του site, π.χ. την προσθήκη προϊόντων στο καλάθι.
  2. Cookies Προτιμήσεων: Απομνημονεύουν τις προτιμήσεις των επισκεπτών/χρηστών μας, ώστε να μπορούμε να προτείνουμε τα κατάλληλα προϊόντα με βάση τις ανάγκες τους.
  3. Cookies Διαφήμισης: Αναλαμβάνουν να εμφανίζουν διαφημίσεις σχετικές με τα ενδιαφέροντα των επισκεπτών/χρηστών, ώστε να μην τους ενοχλούμε με ανεπιθύμητα μηνύματα.
  4. Cookies Analytics: Μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διαφόρων λειτουργιών της ιστοσελίδας μας, ώστε να βελτιώνουμε διαρκώς την εμπειρία που προσφέρουμε στους επισκέπτες/χρήστες μας.

Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις του target-it.gr σε άλλους ιστότοπους και να κάνουν χρήση των cookies για την ενημέρωση, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στον διαδικτυακό τόπο target-it.gr, καθώς και να τα αξιοποιήσει για επαναληπτικό marketing.

Έχετε αποκλείσει την χρήση cookies

Εάν επιθυμείτε την ενεργοποίηση τους κάντε click στο κουμπί.


2. Συλλογή δεδομένων

Το target-it.gr συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχει αυτόβουλα ο επισκέπτης/μέλος κατά τη χρήση των υπηρεσιών του ιστοτόπου μας. Τα δεδομένα που συλλέγουμε είναι τα ελάχιστα στοιχεία του πελάτη που είναι απαραίτητα για την αποστολή των προϊόντων και την παροχή των υπηρεσιών μας και την τιμολόγηση τους. Η χρήση των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/μέλους της ιστοσελίδας για οποιονδήποτε άλλον σκοπό, επιτρέπεται μόνο μετά από προηγούμενη ειδική έγγραφη συγκατάθεσή του. Ο χρήστης/επισκέπτης διατηρεί το δικαίωμα να άρει τη συγκατάθεσή του αυτή οποτεδήποτε, κατόπιν έγγραφης αίτησης στην ιστοσελίδα μας. Το target-it.gr δεν συλλέγει πληροφορίες για τους επισκέπτες/μέλη του από άλλες πηγές, όπως δημόσια αρχεία ή φορείς ή ιδιωτικούς οργανισμούς.

3. Απαγόρευση αναδημοσίευσης προσωπικών δεδομένων

Το target-it.gr δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/μελών του σε οποιονδήποτε τρίτο φορέα. Το target-it.gr μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/μελών του σε τρίτα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα μόνο εάν:

  1. Συγκατατίθενται ρητά οι επισκέπτες/μέλη του.
  2. Είναι αναγκαίο για την υλοποίηση των παραγγελιών τους. Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το target-it.gr επεξεργάζονται τα ελάχιστα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/μελών του και μόνο στον βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή υποστήριξης σ’ αυτά.
  3. Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.

4. Η ασφαλής και απόρρητη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Το target-it.gr τηρεί αυστηρά συγκεκριμένη πολιτική ασφαλείας, ενώ παράλληλα εφαρμόζει τις πιο σύγχρονες και ασφαλείς τεχνικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων που τηρούνται στα αρχεία του από παράνομη πρόσβαση, χρήση ή αποκάλυψη, τροποποίηση, ακούσια καταστροφή κλπ.. Πέρα από τη λήψη των παραπάνω τεχνικών προστασίας, το target-it.gr δεν φέρει καμία ευθύνη, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνται στα αρχεία του, παρά το παραπάνω επίπεδο παρέχουσας προστασίας τους, αποτελέσουν αντικείμενο παράνομης πράξης, επιφέρουσας ζημία ή βλάβη, περιουσιακή ή ηθική, θετική ή αποθετική, στον επισκέπτη/μέλος, λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλον λόγο, που δεν οφείλεται σε βαριά αμέλεια ή δόλο του target-it.gr.

5. Δικαιώματα επισκέπτη/μέλους της ιστοσελίδας μας σχετικά με τα προσωπικά του δεδομένα

Ο επισκέπτης/μέλος του target-it.gr δικαιούται να έχει πρόσβαση και να ενημερωθεί σχετικά με το εάν και ποια προσωπικά του δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από το target-it.gr. Επιπλέον δικαιούται να επανεξετάσει τα δεδομένα του που τηρεί η target-it.gr, να διορθώσει εσφαλμένες ή/και ανακριβείς πληροφορίες του, να συμπληρώσει ελλιπείς, να αιτηθεί τη διαγραφή των δεδομένων του, τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, τη φορητότητα τους ή/και να αποσύρει τη συγκατάθεση της επεξεργασίας τους για το μέλλον. Η αίτηση του επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας μας με το αντίστοιχο αίτημα οφείλει να συνταχθεί εγγράφως και να αποσταλεί στη διεύθυνση της εταιρίας μας, μαζί με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει με βεβαιότητα η ταυτότητα του αιτούντος.

6. Διαφήμιση επισκέπτη/μέλους στην ιστοσελίδα μας

Ο επισκέπτης/μέλος που ενδιαφέρεται να διαφημιστεί στο target-it.gr, προκειμένου να λάβει όλες τις απαραίτητες για αυτό πληροφορίες, θα πρέπει να συμπληρώσει στη σχετική αίτηση την επωνυμία εταιρείας, τον τομέα δραστηριότητάς της και τα στοιχεία επικοινωνίας.

Το target-it.gr δεν ευθύνεται για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζουν οι ως άνω διαφημιζόμενοι επισκέπτες/μέλη κατά τις συναλλαγές τους με τους δικούς τους επισκέπτες/μέλη των υπηρεσιών τους.

7. Υπερσύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους

Η ιστοσελίδα target-it.gr περιλαμβάνει links (συνδέσμους) προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites), οι οποίοι δεν ελέγχονται από την ίδια αλλά από τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση το target-it.gr δεν ευθύνεται για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/μελών που οι εν λόγω τρίτοι φορείς ακολουθούν.

8. Υποβολή στοιχείων στη φόρμα επικοινωνίας

Yποβάλλοντας τα στοιχεία του στη φόρμα επικοινωνίας του target-it.gr, ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας αποδέχεται τους παρόντες όρους, αναφορικά με τη χρήση του ονοματεπωνύμου, του τηλεφώνου και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του.

Related Articles

Όροι Χρήσης